Tűzvédelem

Tűzriadó terv

Kinek kell Tűzriadó tervet készíteni?
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (1). alapján

  • az “A”-”C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmények  

A tűzoltás szempontjából alkalmas tűzoltó készülék kiválasztásához az éghető anyag fizikai és égési jellemzői alapján meghatározott tűzosztályok nyújtanak eligazítást.

Mentési terv

A mentési terv tartalmazza a rendkívüli esemény  bekövetkezésekor felelős személyeket és feladataikat. A mentési terv abban az esetben lép életbe, amennyiben az általános biztonsági előírások nem tarthatóak be. A mentési tervnek megfelelően biztosítani kell az elsősegélynyújtás tárgyi feltételeit. A tervet minden munkavállalónak ismernie kell!

A Mentési terv alap elemei