Kockázatértékelés

A munkáltató valamennyi munkahelyre vonatkozóan tartozik elvégeztetni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérését, kockázatértékelését és ennek dokumentálását. Ezen dokumentum határozza meg a kockázatok elhárításához szükséges intézkedéseket és határidőket.

Kinek kell Kockázatértékelést készítenie?

Minden munkáltatónak, aki legalább 1 fő munkavállalót alkalmaz.

A Kockázatértékelés tartalmi elemei:

  • a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító adatai
  • a veszélyek azonosítása
  • a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma
  • a kockázatot súlyosbító tényezők
  • a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása
  • a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése
  • a tervezett felülvizsgálat időpontja
  • az előző kockázatértékelés időpontja

Mvt.54. § (5) bekezdés alapján

Mikor kell Kockázatértékelést készíteni?

A vállalat alapításától számított 1 éven belül el kell készíteni. Szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálat szükséges.

A kémiai kockázatértékelés a munkavállalókat  érő,  a kémiai anyagok által okozott expozíciót vizsgálja.