Tűzriadó terv

Kinek kell Tűzriadó tervet készíteni?
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (1). alapján

  • az “A”-”C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmények  

A tűzoltás szempontjából alkalmas tűzoltó készülék kiválasztásához az éghető anyag fizikai és égési jellemzői alapján meghatározott tűzosztályok nyújtanak eligazítást.

A - Fokozottan tűz és robbanásveszélyes
szilárd, általában szerves eredetű olyan anyagok tüze, amelyek lángolás és/vagy parázslás kíséretében égnek (pl. fa, papír, szén, szalma)
C - Tűzveszélyes
éghető gázok tüzei

  • a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítmények
  • azok a létesítmények, amelyekben egy tűzszakaszon belül több mint 300 fő tartózkodhat,
  • kereskedelmi szálláshelyek
  • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyek, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat

 

A Tűzriadó terv tartalmi elemei:
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. §(2). alapján

  • a tűzjelzés módja
  • a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje, a létesítmény elhagyásának módja
  • a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalói (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.)
  • a főbb veszélyforrások megnevezése (utalással a védekezési szabályokra)
  • a létesítmény helyszínrajza, szükség szerint szintenkénti alaprajzai a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek megjelölésével

 

A Tűzriadó terv végrehajtása:
Szükség szerint, de legalább évente gyakoroltatni kell a Tűzriadó tervben foglaltak, amelyet gyakorlatot rögzíteni kell írásban.

A Tűzriadó terv elhelyezése:

Állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni. A művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítmények, illetve az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhely, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat, azon létesítmény épületeinek közösségi terein, továbbá a szálláshelyeken a szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A fentieket a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven is kötelező elhelyezni.